alpha channelalfakanal 8-bitine kiht graafikafailivormingus, mida kasutatakse värvuste läbipaistvuse kirjeldamiseks. Need 8 lisabitti iga piksli kohta toimivad maskina ja esindavad 256 läbipaistvuse taset. 8-bitist alfa-kanalit toetavad sellised graafikavormingud on näit. TIFF ja PNG. GIF89 vorming toetab 1-bitist alfakanalit, mis võimaldab teha läbipaistvaks ainult ühe värvi.

Pilditöötlusprogrammide omad graafikavormingud võivad toetada ka mitut alfakanalit. Näit. Adobe Photoshop’i vormingul PSD võib olla kokku 24 kanalit, sh värvikanalid (RGB, CMYK jne) ja lisaks neile veel alfakanalid. Pildi eksportimisel teisetesse graafikavormingutesse vähendatakse alfakanalite arvu sõltuvalt vormingust ühele või nullile

Foto peale on asetatud must riba, mille vasak ots on täiesti läbipaistmatu ja parem ots täiesti läbipaistev