authorizationvolitamine, autoriseerimine Protsess, mis annab (või keelab) õiguse ligi pääseda võrguressurssidele. Enamik e-kaubanduse turvasüsteeme põhineb kaheastmelisel protsessil. Esiteks toimub autentimine, kus kontrollitakse, et kasutaja on tõesti see, kellena ta esineb, seejärel toimub volitamine, mis lubab kasutajal juurde pääseda temale ette nähtud ressurssidele