RDSL (Rate-adaptive Digital Subscriber Line)kohanduva kiirusega digitaalne abonendiliin

Vt. RADSL