PIMA (Photographic Imaging Manufacturers Association)Aprillis 1946 asutati New Yorgis NAPM (National Association of Photographic Manufacturers), mis ühendas fotograafiavahendeid tootvaid firmasid ja tegeles peamiselt hindade reguleerimise, kaubandussuhete, tollide, toormaterjali, fotograafia-alaste standardite, tootmise reguleerimise, aktsiisimaksude ja töösuhetega.

1997.a. juulis nimetati NAPM ümber ja uueks nimeks sai PIMA (Photographic Imaging Manufacturers Association). Sama aasta novembris asutati DIG (Digital Imaging Group), mis ühendas digifotograafia seadmeid valmistavaid firmasid ja hakkas tegelema sellealaste standardite loomisega.

Juulis 2001 PIMA ja DIG ühinesid ning moodustasid uue organisatsiooni I3A