IDSL (ISDN DSL)ISDN-DSL Teiste sümmeetriliste abonendiliinidega võrreldes mõlemas suunas üsna väikese andmekiirusega (144 kbit/s) abonendiliin, mis aga lisab standardsele ISDN’le 16 kbit/s, sest "D"-kanalit kiirusega 16 kbit/s kasutatakse mitte ühenduse tekitamiseks vaid andmesideks. IDSL võimaldab ka kõige suuremat kaugust keskjaamast (kuni 8 km). Erinevalt tavalisest ISDN-ühendusest ei toeta IDSL analoogtelefone ning signaalid ei liigu läbi telefonivõrgu kommutaatorite. Kuna IDSL kasutab sama 2B1Q kodeerimist, mis ISDN, saavad ISDN kliendid üleminekul IDSL’ile kasutada olemasolevaid seadmeid (ISDN BRI terminaladaptereid ja ruutereid)