financial planning systemfinantsplaneerimise süsteem Tarkvara, mis aitab kasutajal hinnata alternatiivseid finantsotsustusi. See võimaldab luua andmemudeli, mis kujutab endast andmeelementide kogumint võrrandite kujul. Näit. kasum = käive - müüdud kaupade maksumus. Elementidele saab omistada erinevaid väärtusi, et näha, mis juhtub ühel või teisel juhul.

Finantsplaneerimise süsteem paikneb tabelarvutusprogrammist üks tase kõrgemal, sest see pakub täiendavaid analüüsivahendeid, kuid ka tabelarvutusprogrammidesse lisatakse järjest neidsamu vahendeid. Näit. tundlikkusanalüüüs omistab andmeelemendile väärtusi teatud vahemikus ning kui andmed ületavad selle vahemiku piire, siis need tõstetakse esile. Sihiotsing võimaldab automaatset arvutamist. Näit. kui sisestada kasumimarginaal = 50% ning mitmesuguste sisendite minimaalsed ja maksimaalsed väärtused, siis programm arvutab sisendite optimaalse kombinatsiooni sihi (väljundi) saavutamiseks