MH (Mail Handler)Mail Handler on UNIX’i keskkonnas kasutatav e-posti sõnumikäsitlussüsteem. See kujutab endast väikeste üheotstarbeliste programmide kollektsiooni, mida kasutatakse individuaalsetes failides hoitavate e-posti sõnumite käsitlemiseks. Süsteemis sisalduvad tööriistad sõnumite kirjutamiseks, saatmiseks, vastuvõtmiseks, salvestamiseks, lugemiseks, edastamiseks ja sõnumitele vastamiseks.

Kui esimest korda kasutada käsku "mhmail", siis MH tekitab teie kodukataloogi alla kataloogi nimega "Mail", kuhu edaspidi salvestatakse kõik e-posti sõnumid. MH tekitab kodukataloogi ka faili nimega .mh_profile, milles saate MH keskkonda oma vajadustele kohandada