samplingdiskreetimine Analoogsignaalist väikeste ajavahemike tagant hetkväärtuste (diskreetide) võtmine nende järgnevaks moduleerimiseks, kodeerimiseks ja kvantimiseks. Analoog-digitaalmuundurites toimub kõigepealt analoog-sisendsignaali diskreetimine ja seejärel diskreetide (pinge hetkväärtuste) digiteerimine (muundamine digitaalseteks arvväärtusteks)