container formatkonteinervorming Audio- ja videoterminoloogias "pakendvorming", mis määrab ära selle, kuidas audio-, video- ja lisaandmed (näiteks subtiitrid) üheks failiks salvestatakse. Konteinervorming ei määra, milliseid andmetihenduse vorminguid (kodekeid) antud audio- või videofaili juures kasutatakse.

Konteinervormingud on näit. AVI, MCF, MOV, OGM