quantizationkvantimine Analoog-digitaalmuundurites laineamplituudile numbrilise väärtuse omistamine. Mida laiem on nende väärtuste skaala, seda väiksemaid amplituudi muutusi saab kirjeldada (seda väiksem on kvantimisviga ehk seda suurem on lahutusvõime)