time sample



ajadiskreet Analoogsignaalist kindla ajalise pikkusega diskreetimismpulsi abil registreeritud osa.

Sama, mis time record