fixed accessfikseeritud juurdepääs Personaalsete sideteenuste puhul selline ühendus võrguga, kus terminali ja pääsuliidese vahel on fikseeritud suhe. Pääsuliidesel ja terminalil on üks ja seesama identifikaator ning kui terminal liigub teise pääsuliidese juurde, siis omandab ta uue pääsuliidesse identifikaatori

Vt. ka non-fixed access