address fieldaadressiväli Sõnumi osa, mis sisaldab lähtekasutaja aadressi ja sihtkasutaja aadressi. Sidevõrkudes paikneb aadressiväli harilikult sõnumi päises