time stampajatempel Ajatempel on digitaalne tõend, mis võimaldab objektiivselt kindlaks teha mingi digitaalse andmekogumi loomise aja. Teatud mehhanismide, näit NTP (Network Time Protocol) abil sünkroniseeritakse võrku ühendatud arvutite ajanäitajaid sekundi murdosa täpsusega.

Ajatempleid kasutatakse laialdaselt näit. sel viisil, et mitmest sündmusest koosneva tehingu puhul omistatakse igale sündmusele oma järjenumber ja kui tehing ebaõnnestub, siis saab selle tühistada. Ajatempleid kasutatakse ka jooksva aja fikseerimiseks mingi kindla lähtemomendi suhtes, näit. IP-telefoni puhul omistab RTP (Reaalaja-transpordiprotokoll) ajatemplid järjestikustele häälepakettidele, nii et neid saab vastuvõtupoolel puhverdada ja veatult uuesti kokku panna. Programmi kirjutamisel saab programmeerija harilikult kasutada vastavat ajatempliteerimise rakendusliidest

Ajatempli saamiseks saadab andmekogumi loomise aja tõestamisest huvitatud osapool ajatempliteenuse osutajale andmekogumi krüptograafilise koodi. Kahe erineva, kuid sama krüptograafilise koodiga andmekogumi leidmine käib üle jõu mis tahes tänapäevasele arvutile või arvutivõrgule. Teenuseosutaja saadab talle tagasi andmekogumi olemasolu kinnitava digitaalselt allkirjastatud tõendi. Kuna ajatempliteenuse osutaja näeb vaid krüptograafilist koodi, siis säilib ka andmete konfidentsiaalsus.

Eestis osutab ajatempliteenust Cybernetica AS