locklukk Ajutine fail, mis väldib andmete ja rakenduste kasutamist korraga mitme protsessi või kasutaja poolt, mis võiks põhjustada põrkeid ja/või andmelaostust