sRGB (screen Red, Green, Blue)Hewlett-Packard’i, Mitsubishi ja Microsoft’i koostöös valminud värvusruumi standardi projekt, mille kinnitas standardina International Electrotechnical Commission.

sRGB on juba kasutusel näit. HTML 3.2 ja CSS 1.0 juures, samuti paljude digikaamerate, kuvarite, printerite, skännerite jt. seadmete juures.

Vajadus sRGB järele tuli sellest, et näit. digikaamera või skänneri abil arvutisse võetud piltide värvid kuvariekraanil või väljaprindituna erinesid märgatavalt originaali värvidest. Samuti näitasid erinevaid värve erinevatel platvormidel töötavad graafikaprogrammid ja veebilehitsejad. Kui kasutada sRGB standardile vastavaid sisend- ja väljundseadmeid, siis näeme sõltumatult platvormist alati samu värve. Koos sellega kaob ka vajadus seni kasutusel olnud 216 värvusega nn. veebikindla paleti järele

sRGB standardile vastavad seadmed on tähistatud märgiga

Lühendit sRGB tõlgendatakse ka kui "standardized Red, Green, Blue" või "standard Red, Green and Blue"