web-safe paletteveebikindel palett 216 värvust, mida kuvavad õigesti 8-bitised kuvarid nii Windows’i kui Macintoshi arvutitel. Need kaks platvormi toeatavad küll mõlemad 256 süsteemivärvust, kuid ühtelangevusi on ainult 216. Kui veebilehel on kasutatud mõnd mitte-veebikindlat värvust, siis kasutavad brauserid virvtoonimist või asendavad antud värvuse mõne teise, tegelikule ligilähedase tooniga. Mõnikord võib see aga pildi täiesti ära rikkuda.

Veebikindla paleti kasutamine on oluline ainult nende seadmete juures, mis ei suuda kuvada rohkem kui 256 värvust (8-bitised arvutid). Kuna tänapäeval rõhuv enamus arvutitest suudab kuvada palju rohkem värvitoone, siis pole veebikindla paleti kasutamine enam nii kriitiline kui veebi algpäevil  
Veebikindel palett