wireless networktraadita võrk, raadiovõrk Võrk, milles edastatakse andmeid klientide ja serverite ning muude võrguseadmete vahel ilma, et kasutataks füüsilist kaablit või juhet

Vt. ka WLAN