conversion (1)teisendus Andmeteisendus teisendab andmed ühest faili- või andmebaasivormingust teise vormingusse. Võib osutuda vajalikuks ka kodeeringu teisendamine näit. ASCII ja EBCDIC vahel