gammagamma Kuvari- või televiisoriekraani heledus ei sõltu kuvarile antavast pildi heledusesignaalist lineaarselt. Tavalise katoodkiiretoruga kuvari puhul on heledus ligikaudu võrdeline signaalipingega astmes 2,5. Selle astendaja arvulist väärtust kutsutaksegi "gammaks".

Kuna inimese nägemistaju sõltuvus vaadeldava objekti heledusest on samuti mittelineaarne ja täiesti juhuslikult on tajutav heledus võrdeline objekti heledusega astmes 0,45, siis katoodkiiretoruga kuvari mittelineaarsus ja nägemistaju mittelineaarsus peaaegu kompenseeruvad vastastikku ning tajutav heledus on peaaegu võrdeline signaalipingega

Vt. ka gamma correction