S/N (Signal-to-Noise ratio)signaal-müra suhe Signaali võimsuse ja müravõimsuse suhe, mida väljendatakse harilikult detsibellides (dB). Signaal-müra suhe iseloomustab sidekanali, audiosignaali, võimendi vms. puhtust ehk kvaliteeti. Mida suurem on signaal-müra suhe, seda parem

S/N = 20 log10(Vs/Vn),

kus Vs on signaali pinge ja Vn on mürapinge

Kui signaali pinge ja mürapinge on võrdsed, siis S/N = 0 ja digitaalsignaali puhul andmekiirus langeb, sest vigade tõttu tuleb palju pakette uuesti saata. Analoogsignaali, näit. raadiosaate puhul on siis kuulda tugevat kahinat ja telesaate puhul on ekraanil näha "lund". Kui signaali pinge on väiksem kui mürapinge, siis S/N on negatiivne ning andmekiirus muutub väga väikeseks ja analoogsignaal muutub praktiliselt kõlbmatuks