C/N (Carrier-to-Noise ratio)kandja-müra suhe Sides (k.a. mobiil- ja satelliitside) signaal-müra suhte kõrval sidekanali mürataseme iseloomustamiseks kasutatav suurus, mis kujutab endast kandevlaine võimsuse ja müravõimsuse suhet ja mida mõõdetakse harilikult detsibellides (dB).

C/N = 10 log10 Pc / Pn (dB),

kus Pc on kandevlaine võimsus ja Pn on müravõimsus

Kandja-müra suhe on praktikas mõnikord kasulikum kui signaal-müra suhe. Näit. satelliitsides kasutatakse seda vastuvõtuantenni suunamisel, sest õigesti suunatud antenni puhul on kandja-müra suhe maksimaalne