power density from E-fieldelektrivälja võimsustihedus Elektromagnetkiirguse võimsuse tihedus

Pd = E2 / Z0,

kus Z0 on vaakumi takistus (377 oomi)