luminance (2)heledus Videosignaali heleduskomponent Y (luminance) kannab pildi heleduse ja kontrasti informatsiooni. Värvipildi puhul lisatakse sellele värvikomponent C (chrominance)