blade PClabaarvuti Personaalarvuti, mis on paigutatud ühele serveriruumis paiknevasse püstikusse torgatavale trükkplaadile, nii et kasutaja laual on ainult kuvar, klaviatuur, hiir ja neid võrguga ühendav kasutajaport. Selline lahendus vabastab firma IT-personali vajadusest käia kogu aeg firma töötajaid mööda nende personaalarvutitega tekkivaid probleeme lahendamas, sest praktiliselt kogu riist- ja tarkvara on koondatud ühte kohta. Kokku hoitakse firma kulutusi nii riistvara ja tarkvara soetamisele kui selle käigushoidmisele. Kuna serveriruumid on turvatud, siis väheneb ka varguserisk.

Võrreldes kõhnade klientidega on labaarvutite kontseptsioon järgmine samm arvutusvõimsuse tsentraliseerimisel. Huvitav on see, et kui viimase paari aastakümne jooksul oli suund arvutusvõimsuse detsentraliseerimisele (igale inimesele oma arvuti!), siis nüüd on taasalanud liikumine tsentraliseeritud süsteemide poole, mis oma olemuselt on väga sarnased enne personaalarvutite ilmumist kasutusel olnud suurarvutitele ja terminalidele

Esimesena tuli labaarvuti kontseptsiooniga välja firma ClearCube, 2003.a. järgnes Hewlett-Packard’i HP Blade PC bc1000

HP Blade PC bc1000

Vt. ka blade, blade server