PIC (Programmable Interrupt Controller)programmeeritav katkestusekontroller Eriotstarbeline kiip, mis töötab katkestusjuhitava süsteemi üldise kontrollerina. Võtab välisseadmetelt vastu katkestusenõudeid, teeb kindlaks, milline neist on kõrgeima prioriteediga ning kui see prioriteet on kõrgem kui parajasti teenindatav prioriteet, siis väljastab keskprotsessorile katkestuse.

Harilikult on programmeeritavatel katkestusekontrolleritel kaheksa katkestusjuhet ning sageli pannakse neid tööle paarikaupa, mis võimaldab kasutada 15 katkestusjuhet