localization (L10N)lokaliseerimine Tarkvara keeleline ja kultuuriline kohandamine kasutuskohale eemärgiga muuta see kasutajasõbralikumaks. Lokaliseerimise juurde kuulub näit. kasutajaliidese tõlkimine, klaviatuurikasutuse, fontide, kuupäeva ja kellaaja vormingu, rahaühikute jms. muutmine. Ka graafika, värvid ja helid peavad olema kultuuriliselt sobivad