internationalization (I18N)



rahvusvahelikustamine Tarkvaratoodete projekteerimine algusest peale selliselt, et neid oleks hõlbus kohandada eri keeltele ja piirkondadele ning et selleks poleks vajadust teha hiljem põhimõttelisi muudatusi