J#J# (hääld. džei-sharp) Java keelel põhinev programmikeel firmalt Microsoft, mis sisaldab enamikku Visual J++ funktsioone. J# kompileerub Microsofti vahekeelde (MSIL-keelde) .NET platvormi tarbeks. J# toetab COM objekte ja J/Direct liidest Windows’ile