component softwarekomponenttarkvara Programmimoodulid, on mõeldud käitusajal üksteisega koos töötama. Komponendid võivad olla nii suured kui väikesed. Need võivad olla kirjutatud erinevate programmeerijate poolt erinevaid arenduskeskkondi kasutades ning need võivad olla või mitte olla platvormist sõltumatud. Komponente võib käitada eraldiseisvates arvutites, kohtvõrkudes, intranettides või Internetis.

Termineid "komponent" ja "objekt" kasutatakse sageli sünonüümidena. Komponentarhitektuurid on tekkinud objektorienteeritud tehnoloogiatest ning sageli vaieldakse selle üle, kuivõrd nad on kooskõlas kõigi objekttehnoloogia reeglitega. Siiski võib öelda, et harilikult sisaldab komponenttarkvara platvorm "konteiner"-arhitektuuri, mis tagab ühiskasutatavate teenustega käituskeskkonna. Nimetatud teenuste hulka kuuluvad ühised liidesed selliste funktsioonide tarvis nagu andmeturve, tehingud ja andmebaasiühendused

Vt. ka J2EE, .NET, COM, CORBA