J/Direct (Java/Direct)Microsoft’i Java virtuaalmasina laiendus, mis võimaldab Java programmidele otsepöördust Windows’i rutiinide poole. Java programmid suhtlevad Win32 rakendusliidesega