XML namespaceXML nimeruum Mingi XML skeemi välja töötanud organisatsiooni identifitseeriv unikaalne nimi. Seda prefiksina kasutades saab XML dokumendis kasutada paljusid skeeme märgendite defineerimiseks