DCS (Digital Cross-connect System)digitaalne ristühendussüsteem Sidevõrkudes kasutatav võrgu kommutatsiooni- ja korrastusseade