XML vocabularyXML sõnastik Konkreetse andmestruktuuri kirjeldamiseks kasutatav XML-märgendite komplekt e. "dialekt". Sõnastikke defineeritakse DTD või XML skeemide abil