ORB (Object Request Broker)objektipäringu maakler CORBA programmeerimismudeli komponent, mis töötab klientide ja serverite vahelise vahevarana . CORBA mudelis võib klient nõuda teenust ilma, et ta teaks midagi selle kohta, millised serverid on võrguga ühendatud. Mitmesugused ORB’id võtavad päringud vastu, edastavad need vajalikele serveritele ning saadavad tulemused tagasi kliendile