data sourceandmeallikas Seade või arvutiosa, kust andmed pärinevad