syndication (2)sündikeerimine Internetis ühe ja sama sisu ühiskasutus erinevatel veebisaitidel . Tavaliselt on tegemist litsentseeritud sisuga (näit. televisiooniprogrammid, ajaleheartiklid jms)