member (1)liige Objektorienteeritud programmeerimises muutuja või alamprogramm, mis on osa klassist