batch jobpakktööde Programm, mis on antud arvutile täitmiseks ilma kasutaja edasise vahelesegamiseta, näit. personaalarvuti puhul prindinõue või veebisaidi logi analüüs. Suuremates arvutites ja serverites käivitatakse pakktööted harilikult süsteemi kasutaja poolt. Mõned neist töötavad teatud aja kestel automaatselt.

Mõnede arvutisüsteemide puhul öeldakse, et pakktööted töötavad tagaplaanil ja interaktiivsed programmid esiplaanil. Üldjuhul antakse interaktiivsetele programmidele eelistus pakktöödete ees ning viimased töötavad neil ajavahemikel, kui interaktiivsed programmid ootavad kasutajapoolset tegutsemist.

Termin "batch job" on pärit sellest ajast, kui suurarvutite sisendina kasutati perfokaarte. Siis vastas ühele programmile üks pakk (batch) perfokaarte, mis asetati korraga perfokaardilugejasse ning jäädi ootama, mida programm teeb