G.LiteG.Lite on ADSL-teenuse levinuim variant. Seda nimetatakse ka ADSL Lite, Universal ADSL ja "splitterless ADSL" ehk "jagurita ADSL". G.Lite võimaldab koju või kontorisse sisse seada internetiühenduse üle tavalise telefoniliini. Seejuures säilib võimalus kasutada sama liini ka telefonikõndedeks sõltumata sellest, kas arvuti kasutab parajasti internetiühendust või mitte.

G.Lite pakub allavoolu andmekiirust kuni 1,5 Mbit/s . Isegi tavaliselt pakutav madalaim andmekiirus 384 kbit/s on umbes 7 korda suurem kui ISDN-ühendusel. Reaalne ülesvoolu andmekiirus ulatub harilikult kuni 128 kbit/s (teoreetiline maksimum on 512 kbit/s).

G.Lite ühenduse korral tuleb arvuti A/D modem asendada ADSL-modemiga ning side telefonivõrguga toimub digitaalselt, mitte analoogkujul nagu tavalise kõneteenuse puhul. Nimetus "jagurita ADSL" viitab sellele, et antud tehnoloogia puhul pole vaja kasutada jagurit kõnesignaali eraldamiseks andmesidesignaalist. Küll aga tuleb iga sellisel liinil oleva telefoni ette ühendada madalpääsfilter, et kõrgema sagedusega andmesidesignaalid ei pääseks telefoniaparaati.

G.Lite ITU-T standard on G.992.2