overwrite (2)üle kirjutama Uute andmete salvestamine olemasolevate andmete peale näit. kettakirje või faili värskendamisel