data networkandmevõrk Sidevõrk, kus toimub andmete ülekanne.

Vt. ka voice network