Dolby BFirma Dolby Laboratories poolt välja töötatud meetod müravähendusmeetod muusika salvestamisel magnetlindile analoogsignaalina. Meetodi idee seisneb selles, et muusika kuulamisel magnetlindilt on alati kuulda lindi omadustest tulenevat sisinataolist müra, mis on eriti märgatav pauside ja vaiksete helide ajal. Valju muusika ajal inimene lindimüra ei taju. Kuna lindimüra spekter paikneb kõrva tundlikkuse spektri kõrgemas osas, siis Dolby B süsteem tõstab muusika salvestamisel vaiksete helide võimendust spektri kõrgemas osas ning taasestamisel vähendab nende võimendust nii, et need kostavad loomulikena. Koos sellega toimub ka kõrgsagedusliku lindimüra nivoo alanemine ning vaiksed muusikahelid on kuulda puhastena ja pauside ajal on peaaegu täielik vaikus. Dolby B süsteem võimendab nõrgemaid signaale 10 dB ja Dolby C 20 dB

Vt. ka Dolby Digital