parameter entityparameeterolem XML-keeles olem, mis erinevalt üldolemist koosneb DTD spetsifikatsioonidest. DTD’ga defineeritud parameeterolemile võib viidata mujal, et vältida definitsiooni uuestikodeerimise vajadust iga kord, kui seda kasutatakse