hangrippuma Väljend "arvuti jäi rippuma" tähendab, et mingil hetkel arvuti jäi lihtsalt seisma. Rippumise põhjuseks võib olla nii arvuti kokkujooksmine kui ka mõni lihtsam asi, näit. paberi otsalõppemine printeris

Vt. ka abend