AVO (AudioVisual Object)audiovisuaalne objekt MPEG-4 standardis nimetatakse audiovisuaalseteks objektideks stseeni moodustavaid individuaalseid meediumiobjekte, näit. video-objekte, pilte ja 3-mõõtmelisi objekte. Audiovisuaalsed objektid on määratud ajas ja lokaalses koordinaatsüsteemis ning nende paigutamiseks üldisse stseeni teisendatakse objektide lokaalsed koordinaatsüsteemid stseeni globaalsesse koordinaatsüsteemi