middlewarevahevara Tarkvara, mis seob kokku kaht muidu iseseisvat rakendusprogrammi. Näiteks on olemas rida vahetarkvara tooteid, mis ühendavad andmebaasi veebiserveriga. See lubab kasutajal nõuda andmebaasist andmeid veebibrauseri poolt kuvatava blanketi täitmise teel ja veebiserveril saata tagasi dünaamilisi veebilehekülgi, mis vastavad kasutaja profiilile ja nõudmistele.

Terminit "vahevara" kasutatakse erinevate toodete tähistamiseks, mis funktsioneerivad "liimina" kahe rakendusprogrammi vahel. Vahel nimetatakse vahevara ka liimikihiks (glue layer) või toruühenduseks (plumbing), sest see ühendab kaht rakendusprogrammi ja tagab nendevahelist infovahetust. Vahetarkvara hulka kuuluvad: