ITV (Interactive TeleVision)interaktiivne televisioon Üldine termin igasuguste televisiooniteenuste kohta, mille puhul kasutajal on võimalik pakutava teenusega kahepoolselt suhelda. Kõige lihtsamas variandis on see lihtsalt nõudevideo (VOD - Video On Demand) nagu praegu Elioni poolt pakutav ITV, mis võimaldab Elioni lepingulistel klientidel teatud tasu eest tellida üle Interneti vaatamiseks videofilme, salvestatud telesaateid, uudiseid jne. (vt. lähemalt www.itv.ee). Lisaks tellitavale videole võivad ITV juurde kuuluda ka elektrooniline programmijuht (EPG - Electronic Program Guide), personaalne videosalvesti (PVR - Personal Video Recorder) ning muud infoteenused ja rakendused (mälumängudes osalemine, kodupangandus, ostude tegemine kodust jne).

Elioni ITV-teenuse kasutamine eeldab piisavalt võimsa arvuti (Pentium III või Pentium 4 protsessoriga) ja kiire internetiühenduse (1,2-1,5 Mbit/s) olemasolu ning võimaldab vaadata videot arvutiekraanil või arvutiga ühendatud televiisoris. Mujal maailmas on ITV-teenuste kasutamiseks laialt levinud teleriboksid, mis on märksa odavamad kui personaalarvuti