screen dumpkuvatõmmis Koopia kuvarile saadetavatest andmetest. Näit. X11 puhul salvestatakse need andmed XWD X Window Dump’ina ja Mac OS puhul PDF-failina

Vt. ka screenshot ja screen capture