dBa (deciBels adjusted)Kaalutud absoluutne müravõimsus, mis on arvutatud 3,16 pikovatise võimsuse suhtes ja väljendatud detsibellides. Võimsus 3,16 pW (-85 dBm) on võetud nullnivooks (0 dB). 1-millivatise võimsusega ja 1000 Hz sagedusega helile vastab +85 dBa, kuid üle 3 kHz sagedusriba (300-3000 Hz) valgele mürale vastab sagedusega kaalumise tõttu +85 dBa